Cookies!
Tillåt alla cookies

Alltid aktiv

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Allmänna avtalsvillkor

Avseende reklamytor på bussar.

Nedanstående allmänna avtalsvillkor skall gälla avseende de tjänster Cityreklam Sverige AB (559375-0085) (nedan kallat ”Cityreklam”) tillhandahåller avseende uppsättning, underhåll och nedtagning av tryckta reklambärare (”Reklambärare”) på utsida av bussar inom Storstockholms lokaltrafik.

Cityreklam - Miljöpolicy

Cityreklam bedriver verksamhet avseende upplåtelse av rätt att nyttja reklamytor, affischering och annan uppsättning av reklammaterial på Stockholms stadsbussar. Syftet är att erbjuda reklamplatser på stora ytor av bussarnas utsidor för att ge exponering 24 timmar om dygnet i hela Stockholms län.

Vi skall uppfattas som ett miljövänligt företag genom ett aktivt miljöarbete som bidrar till en
långsiktig och hållbar utveckling.

Detta ska vi uppnå genom att:

Minimera våra betydande miljöaspekter och arbeta mot ständiga miljöförbättringar.
Följa lagkrav och föreskrifter för miljön som berör vår verksamhet.
Skapa förutsättningar för miljöriktigt genomförande av våra uppdrag.
Uppfylla de bindande krav våra intressenter har på oss.
Samverka med våra leverantörer för mer miljöanpassade produkter.
Samverka med uppdragsgivare om normer och metoder för att minska miljöbelastningen.
Utbilda vår personal i verksamhetsrelaterad miljökunskap så att de därigenom stimuleras till aktiva miljöinsatser.
Göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare samt känd hos våra kunder, leverantörer och andra intressenter.
KONTAKT

     Är du redo att synas i Stockholm? Hör av dig så löser vi det.

Master of Sales
Alexis Logothetis
070-444 00 20alexis@cityreklam.se
SALES WIZARD
Erika Nygren
070-446 20 16erika@cityreklam.se
Sales Wizard
Marcus Skärlind
070-444 00 15marcus@cityreklam.se