Intigritetspolicy

Senast uppdaterad: [08.01.2024]

Välkommen till Cityreklams hemsida. Vi värdesätter och respekterar din integritet och är engagerade i att skydda den. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar personlig information som du tillhandahåller genom vår hemsida. Genom att använda vår hemsida samtycker du till att vi behandlar din information enligt denna policy.

Cityreklam Sverige AB erbjuder upplåtelse av rätt att nyttja reklamytor, affischering och annan uppsättning av reklammaterial. För att kunna göra detta behöver vi samla in och behandla olika personuppgifter. Cityreklam är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och ansvarar därmed för att denna information behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

Vi behandlar och lagrar uppgifter du själv eller företaget du arbetar på lämnar till oss när du tex blir kund, leverantör, samarbetspart till, eller anställd hos, Cityreklam. Vi inhämtar även uppgifter från andra källor, främst genom egen kartläggning av branschen vi verkar inom, men även tex publikt tillgängliga uppgifter för kreditbedömning mm. De uppgifter som är aktuella är namn, företagsadress, email och (mobil)telefonnummer. Har du enskild firma eller är anställd hos Cityreklam kan vi även behöva samla in personnummer, hemadress och uppgifter om lönekonto, skattesats, frånvaro mm. Insamlingen av dessa uppgifter vilar på sådana lagliga grunder som stadgas i GDPR. Dessa utgörs i Cityreklams fall av fullgörande av avtal, intresseavvägning, samtycke och uppfyllande av rättslig förpliktelse.

Uppgifterna vi samlar in lämnas inte ut eller säljs till tredje part. Dock kan uppgifterna komma att behandlas av s.k. personuppgiftsbiträden, dvs parter som Cityreklam samarbetar med avseende tex IT-drift, analys och marknadsföring. Dessa personuppgiftsbiträden får dock inte använda uppgifterna i något annat syfte än att tillhandahålla de tjänster och till de villkor de anlitas för. Cityreklam verkar för så säker hantering av personuppgifter som möjligt. Endast de personer som behöver dem för sina arbetsuppgifter har åtkomst till uppgifterna. Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt och rensas systematiskt bort när den lagliga grunden för behandling inte längre kvarstår.

Du har rätt att max en gång per år begära ett utdrag över de uppgifter Cityreklam behandlar om dig. Sådan begäran skickas skriftligen och undertecknad till Cityreklam. Om informationen vi samlat om dig är felaktig, ofullständig, irrelevant eller har samlats in på olaglig grund, kan du begära att få den rättad eller raderad. Uppgifter som är insamlade pga uppfyllande av rättslig förpliktelse eller fullgörande av avtal kan dock inte raderas. Uppgifter som är insamlade för marknadsföringsändamål kan du generellt alltid invända mot. Du kan också tacka nej till framtida e-postutskick via avregistreringslänken som finns i varje sådant utskick.

Om du anser att Cityreklam hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du anmäla det till oss. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Cityreklam Sverige AB, Surbrunnsgatan 28, 113 48 Stockholm.

Telefon: 070-8621861
Mail: kontakt@cityreklam.se

KONTAKT

     Är du redo att synas i Stockholm? Hör av dig så löser vi det.

Master of Sales
Alexis Logothetis
070-444 00 20alexis@cityreklam.se
SALES WIZARD
Erika Nygren
070-446 20 16erika@cityreklam.se
Sales Wizard
Marcus Skärlind
070-444 00 15marcus@cityreklam.se