Cookies!
Tillåt alla cookies

Alltid aktiv

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Allmänna avtalsvillkor

Avseende reklamytor på bussar.

Nedanstående allmänna avtalsvillkor skall gälla avseende de tjänster Cityreklam Sverige AB (559375-0085) (nedan kallat ”Cityreklam”) tillhandahåller avseende uppsättning, underhåll och nedtagning av tryckta reklambärare (”Reklambärare”) på utsida av bussar inom Storstockholms lokaltrafik.

Cityreklam - Kvalitetspolicy

Cityreklam bedriver verksamhet avseende upplåtelse av rätt att nyttja reklamytor, affischering och annan uppsättning av reklammaterial på Stockholms stadsbussar. Syftet är att erbjuda reklamplatser på stora ytor av bussarnas utsidor för att ge exponering 24 timmar om dygnet i hela Stockholms län.

Vi vill göra oss av med allt som är komplicerat i reklamvärlden, och för att planera en bra kampanj krävs det att man kan ha bra överblick, utan krångel. Vill du synas fysiskt i stan så erbjuder vi reklamplatser på stora ytor av bussarnas utsidor med enorm räckvidd.långsiktig och hållbar utveckling.

Detta ska vi uppnå genom att:

Bygga långsiktiga och varaktiga relationer med vår uppdragsgivare och våra kunder genom att vara lyhörda, prioritera god och snabb kommunikation samt uppträda affärsmässigt.
Utföra våra uppdrag i rätt tid, till rätt pris och till kundens fulla belåtenhet.
Skapa förutsättningar för miljöriktigt genomförande av våra uppdrag.
Varje medarbetare har rätt kompetens, tar ansvar och visar ett engagemang för sin uppgift.
Uppfylla alla lagkrav och branschregler som berör vår verksamhet.
Göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare, samt känd hos våra kunder, leverantörer och andra intressenter
Vårt kvalitetsarbete utvecklas genom ständiga förbättringar.
KONTAKT

     Är du redo att synas i Stockholm? Hör av dig så löser vi det.

Master of Sales
Alexis Logothetis
070-444 00 20alexis@cityreklam.se
SALES WIZARD
Erika Nygren
070-446 20 16erika@cityreklam.se
Sales Wizard
Marcus Skärlind
070-444 00 15marcus@cityreklam.se